Tôn trọng, bảo vệ thông tin cá nhân là ưu tiên hàng đầu của Hi88. Chính vì vậy Chính sách Bảo mật là cách chúng tôi thông báo và giải thích về thu thập dữ liệu, thông tin cá nhân của bạn khi truy cập vào Website hi88.date, hoặc tương tác với chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể bao gồm 1 hoặc nhiều các thông tin như sau:

  • Họ và Tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số điện thoại di động, chi tiết tài chính,…
  • Thông tin về thiết bị của bạn dùng truy cập vào website hoặc tương tác với chúng tôi (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số để xác định thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở)

Thông báo xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân

Hi88 sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi nhận được thông tin yêu cầu phán quyết của tòa án.

Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán. Tất cả thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL) và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.

Tất cả dữ liệu trong và ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ. Hi88 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo về khuyến mại mà khách hàng có thể quan tâm qua email.

Nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của Hi88, không ai được phân phối, thay đổi , sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của Hi88 hoặc nhân bản máy chủ không phải là Hi88.

Chúng tôi là ai và cách liên hệ với chúng tôi

Hi88 Trang thông tin Nhà cái, Địa chỉ: Ấp 4, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM là đơn vị kiểm soát thông tin, dữ liệu cá nhân của bạn. Mọi vấn đề xin liên hệ địa chỉ trên hoặc Số điện thoại: +855314373361.